Pharmaceutical Market & Portfolio analyst – European Markets